• Welkom
  • Ons team
  • Uw versnelling
  • Werkwijze
  • Kosten
  • Contact

Onze Trackrecord
CleVR | Salusion | Comfortability |

Hierdoor zijn o.a. de volgende zorgaanbieders bediend
Pieter van Foreest | ‘s Heeren Loo | Middin | GGZ Delfland | Careyn | Ipse de Bruggen |

Supported by Studio Etcetera | © scaleup.healthcare 2019

Welkom bij de implementatie versneller voor welzijn- en zorgaanbieders

 

Brede opschaling, implementatie en borging van technologische toepassingen in de welzijn, zorg en gezondheidszorg is een complexe aangelegenheid, omdat dit nog nooit op deze schaal is gedaan. Daardoor lopen traditionele projectmatige manieren van werken tegen hun grenzen aan. Gevolg is dat initiatieven stranden en nieuwe toepassingen niet structureel in het primaire proces van instellingen ingebed worden. In het bijzonder wordt dit nu voor e-health toepassingen ervaren.

 

Zorgaanbieders zoeken gespecialiseerde kennis en vaardigheden over het breed opschalen, implementeren en borgen van technologische toepassingen. De implementatiebrigade vervult deze vraag. We nemen het wat en waarom als startpunt en vertalen dit in hoe dan. Onze dienstverlening is praktisch van aard en direct toepasbaar. Altijd gericht op het bereiken van een (sub)doel. We zorgen voor coördinatie op het innovatieproces en het uitbouwen van uw vakmanschap.

 

Supported by Studio Etcetera | © scaleup.healthcare 2019

Dick-Jan Zijda is het eerste aanspreekpunt
Dick-Jan heeft meer dan 15 jaar ervaring in het stimuleren en coördineren van zorginnovatie. Zijn ambitie: betere zorg met de inzet van technologie. Dit door de waarde van technologie te adresseren zodat het betekenisvol kan zijn voor zorgaanbieders en de samenleving. Het moet leiden tot een win/win situatie voor alle direct betrokkenen. Dick-Jan heeft een tweetal e-health opschalingsprojecten begeleid. Hij is medeoprichter van de Delftse EHealth Academie.

 

Ronald de Jongh is de technisch specialist

Ronald is technisch specialist en ontwikkelt concepten. Hij heeft veel ervaring in het vertalen van een klantvraag in concrete technische oplossingen. Daarnaast veel ervaring in het definiëren en implementeren van technische zorgtoepassingen binnen een intra- en extramurale omgeving. Hij adviseert ook veel klanten binnen de overheid, recreatiesector, logistieke sector, woningbouw en corporaties, en zorgsector over oplossingen voor bestaande technische of functionele problemen binnen deze sectoren. Aan de implementatiekant was Ronald o.a. programmamanager van complexe projecten in telecom-, woningbouw-, zorg- en recreatiesector.

Supported by Studio Etcetera | © scaleup.healthcare 2019

We zijn al vele jaren actief om technologie van waarde te laten zijn binnen de zorg en gezondheidszorg. We hebben tal van projecten geïnitieerd en begeleid. Door deze kennis en vaardigheden te bundelen, zijn we in staat om een implementatie versnellingstraject voor welzijn- en zorgaanbieders aan te kunnen bieden. We nemen niets over maar delen graag onze expertise. Dit voor de duur van ongeveer 8-10 maanden. Het traject omvat de onderstaande onderdelen.

 

Formuleren opschalingsstrategie per toepassing
Het formuleren van een opschalingsstrategie per toepassing, die leidt tot succes. Wat betekent succes? Als er sprake is van een nieuwe, door alle stakeholders gebruikte, toekomstvaste en in het primaire proces geborgen dienstverlening. Een opschalingsstrategie per toepassing kan niet zonder een goede basis, een visie op technologie. Is dit niet of deels aanwezig, dan formuleren we samen deze visie.

 

Uitvoering van de opschalingsstrategie per toepassing 
Inspiratie, excursies, praktisch advies, masterclasses, coaching, werkmethoden, en een berg aan ervaringen. Alles gericht om de opschalingstrategie goed en zonder teveel fouten uit te voeren.

 

 

Supported by Studio Etcetera | © scaleup.healthcare 2019

Voor ons is het duidelijk: als er maar 1 van de toekomstige groepen gebruikers de toepassing niet gebruikt, dan is er geen sprake van adoptie. Geen adoptie, dan geen opschaling, geen implementatie en geen borging. We onderscheiden vier fase, met bijbehorende dienstverlening. Een korte uitwerking.

 

Stap 0: kennismaking

We komen bij u langs om uw wensen te matchen met onze dienstverlening.

 

Stap 1: voorbereiding

We gaan na of uw nieuw in te passen toepassing echt marktrijp is. Is dit niet het geval, dan kijken we naar hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. We leren u hoe u dit kan herkennen en kan oppakken.

 

Stap 2: klein beginnen
In deze fase stellen we een opschalingsstrategie op. Het vertrekpunt is wat gerealiseerd dient te worden. We definiëren concrete parameters en kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). We leren van anderen, door het bij anderen te zien en te voelen. We hebben bewezen methoden en technieken, die we graag met u delen.

 

Stap 3: leren van de opgedane kennis
Het individu of de organisatie begint de toepassing te gebruiken. De toepassing wordt aangeschaft, geïnstalleerd en men doet eerste indrukken en ervaringen op. We kijken samen heel kritisch naar de resultaten van de pilot en we passen de opschalingsstrategie aan. We helpen u met het finetunen van uw nieuwe dienstverlening. We leren u hoe u uw medewerkers kunt motiveren om oude werkwijze los te laten en nieuwe te accepteren.

 

Stap 4: naar brede uitrol 
In deze stap bereiden we de brede uitrol binnen uw instelling voor. Gedurende 10 maanden helpen we u met het uitvoeren van de opschalingsstrategie per toepassing. In individuele sessies werken we strategieën uit om uw KPI’s te realiseren. In groepssessies geven experten workshops rond onderwerpen die u zelf mee helpt bepalen.

 

Supported by Studio Etcetera | © scaleup.healthcare 2019

De kosten voor het uitvoeren van een volledig traject per toepassing bedraagt rond de €2.500,-

Na een persoonlijk gesprek ontvangt u een op maat gemaakte offerte.

U kunt ook een stap inkopen, vraag naar de mogelijkheden.

 

Let op: de opschalingsstrategie is het resultaat van een co-creatie tussen de zorgaanbieder en de implementatiebrigade. Aan de opschalingstrategie zijn geen rechten te ontlenen. De opschalingsstrategie wordt niet gedeeld met derden.

Supported by Studio Etcetera | © scaleup.healthcare 2019

We maken graag een afspraak met u.

Ronald en Dick-Jan

 

 

Gegevens

Mail:

dzijda@innovasi.nl 

Web:

www.innovasi.nl

Tel:

06 1936 3342

 

 

Contactformulier