• Welkom
  • Ons team
  • Groeiversneller
  • Werkwijze
  • Kosten
  • Contact

Onze Trackrecord
CleVR | Salusion | Comfortability |

Hierdoor zijn o.a. de volgende zorgaanbieders bediend
Pieter van Foreest | ‘s Heeren Loo | Middin | GGZ Delfland | Careyn | Ipse de Bruggen |

Supported by Studio Etcetera | © scaleup.healthcare 2018

Welkom bij de groeiversneller voor zorgondernemers en zorgaanbieders

 

Brede opschaling, implementatie en borging van technologische toepassingen in de welzijn, zorg en gezondheidszorg is een complexe aangelegenheid, omdat dit nog nooit op deze schaal is gedaan. Daardoor lopen traditionele projectmatige manieren van werken tegen hun grenzen aan. Gevolg is dat initiatieven stranden en nieuwe toepassingen niet structureel in het primaire proces van organisaties en/of de samenleving ingebed worden. In het bijzonder wordt dit nu voor e-health ervaren.

 

Ondernemers en zorgaanbieders zoeken gespecialiseerde kennis over het breed opschalen, implementeren en borgen van hun technologische toepassing. Scaleup.healthcare vervult deze vraag. Samen met ondernemers positioneren we de toepassing in de keten, om zo disruptie te bewerkstelligen. Als dat gerealiseerd is, geven we richting om de juiste organisatiestructuur eromheen te bouwen. Ook richten we ons op ondernemende zorgaanbieders, die hulp zoeken bij het breed opschalen, implementeren en borgen van e-health toepassingen binnen hun organisatie en/of keten. We zorgen voor coördinatie op het innovatieproces en vakmanschap bij de zorgaanbieder.

 

Scaleup.healthcare leert ondernemers en medewerkers van zorgorganisaties hoe zij technologische toepassingen (e-health) duurzaam kunnen opschalen, implementeren en borgen. We nemen de ‘wat’ en ‘waarom’ vragen als startpunt en vertalen dit in ‘hoe dan’. Onze dienstverlening is praktisch en direct toepasbaar. Altijd gericht op het bereiken van een (sub)doel.

 

Supported by Studio Etcetera | © scaleup.healthcare 2018

Dick-Jan Zijda is het eerste aanspreekpunt
Dick-Jan heeft meer dan 14 jaar ervaring in het stimuleren en coördineren van zorginnovatie. Zijn ambitie: betere zorg met de inzet van technologie. Dit door de waarde van technologie te adresseren zodat het betekenisvol kan zijn voor zorgaanbieders en de samenleving. Het moet leiden tot een win/win situatie voor alle direct betrokkenen. Dick-Jan heeft een tweetal opschalingsprojecten begeleid. 

 

Ronald de Jongh is de technisch specialist
Ronald heeft veel ervaring in het adviseren van klanten bij het definiëren van oplossingen voor hun technische communicatie-behoeften. Hij is specialist in zowel het adviseren over als het implementeren van oplossingen op telecomgebied. Denk hierbij aan bekabeling, tv-ontvangst, internet en telefonie, en service en onderhoud. Ronald was programmamanager en leidde complexe telecomprojecten op infra- en dienstengebied in goede banen. Hij rekent onder meer zorgaanbieders en corporaties tot zijn klanten.

Supported by Studio Etcetera | © scaleup.healthcare 2018

We zijn al vele jaren actief om technologie van waarde te laten zijn binnen de zorg en gezondheidszorg. We hebben tal van projecten geïnitieerd en begeleid. Door deze kennis en vaardigheden te bundelen, zijn we in staat om een groeiversneller-traject voor ondernemers en zorgaanbieders aan te kunnen bieden. We nemen niets over maar delen graag onze expertise. Dit voor de duur van ongeveer 8 maanden. Het traject omvat de onderstaande onderdelen.

 

Opschalingsstrategie per product/dienst of zorgorganisatie
Het formuleren van een opschalingsstrategie, die leidt tot succes.

 

Ondersteuning op maat
Praktisch advies, coaching, specifieke kennis, werkmethoden, en een berg aan ervaringen.

 

Toegang
Maak gebruik van ons ecosysteem en bouw aan jouw vakmanschap.

 

Verrijking van de technologische toepassing
Door aandacht te geven aan de positie in de keten, worden latere problemen in de opschaling voorkomen. Dit wordt gedaan in een co-creatiesessie met de belangrijkste gebruikers (o.a. eindgebruikers, zorgaanbieders en financiers).

Supported by Studio Etcetera | © scaleup.healthcare 2018

Het daadwerkelijk op grote schaal introduceren van technologische toepassingen binnen organisaties en/of samenleving is complex. We onderscheiden vier fase, met bijbehorende dienstverlening. Een korte uitwerking.

 

Stap 1: voorbereiding

We gaan na of je product/dienst marktrijp is of aan welke onderdelen je nog kan sleutelen. Vinden we uit dat je product/dienst nog niet rijp genoeg is, dan helpen we je eerst met strategisch advies en praktische steun. Later kan je weer aansluiten.

 

Stap 2: klein beginnen
In deze fase stellen we een opschalingsstrategie op. Het vertrekpunt is wat gerealiseerd dient te worden binnen  zorgaanbieder(s) dan wel de markt. We definiëren concrete parameters en kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Ook vindt er een vertaalslag plaats naar wat nodig is vanuit de innovator om bij de zorgaanbieder(s) of markt, de gestelde doelen te kunnen realiseren.

 

Stap 3: leren van de opgedane kennis
Het individu of de organisatie begint de toepassing te gebruiken. De toepassing wordt aangeschaft, geïnstalleerd en men doet eerste indrukken en ervaringen op. We kijken samen heel kritisch naar de resultaten van de pilot en we vertalen dit vertalen aanpassingen van de opschalingsstrategie.

 

Stap 4: naar brede uitrol 
In deze stap bereiden we de brede uitrol binnen zorgaanbieders of markt voor. Gedurende 6-8 maanden helpen we je je opschalingstrategie mee uit te voeren. In individuele sessies werken we strategieën uit om je KPI’s te realiseren. In groepssessies geven experten workshops rond onderwerpen die je zelf mee helpt bepalen.

Supported by Studio Etcetera | © scaleup.healthcare 2018

De investering voor het volledig uitvoeren van het groeiversneller-traject bedraagt €9.500,- exclusief BTW.

Ook behoort het tot de mogelijkheden om een “stap” in te kopen.

 

Ook erg interessant voor gemeenten die hun startups willen laten groeien naar scaleups.

 

Let op: de opschalingsstrategie is het resultaat van een co-creatie tussen de ondernemer dan wel zorgaanbieder en scaleup.healthcare. Aan de opschalingstrategie zijn geen rechten te ontlenen. De opschalingsstrategie wordt niet gedeeld met derden.

Supported by Studio Etcetera | © scaleup.healthcare 2018

We maken graag een afspraak met je.

Ronald en Dick-Jan

 

 

Gegevens

Mail:

dzijda@innovasi.nl 

Web:

www.innovasi.nl

Tel:

06 1936 3342

 

 

Contactformulier