• Welkom
  • Ons team
  • Diensten
  • Werkwijze
  • Kosten
  • Contact

Onze klanten
CleVR | Salusion | Wolkcompany | Holland Haptics | New Compliance | VirusFreeAir, PresenceDisplays | Zorgriem | Powercomm | Nodazzle.

Hierdoor zijn o.a. de volgende zorgaanbieders bediend
Pieter van Foreest | ‘s Heeren Lo | Middin | GGZ Delfland | Careyn | Stichting Welzijn Midden-Delfland | Ipse de Bruggen.

Supported by Studio Etcetera | © scaleup.healthcare 2018

Brede opschaling, implementatie en borging van technologie in de zorg en gezondheidszorg is een complexe aangelegenheid, omdat dit nog nooit op deze schaal is gedaan. Daardoor lopen traditionele projectmatige manieren van werken tegen hun grenzen aan. Gevolg is dat projecten stranden en nieuwe toepassingen niet structureel in het primaire proces van organisaties en/of de samenleving ingebed worden. In het bijzonder wordt dit nu voor e-health ervaren.

Innovators en zorgaanbieders zoeken gespecialiseerde kennis over het breed opschalen, implementeren en borgen van technologie. Scaleup.healthcare vervult deze vraag. Scaleup.healthcare richt zich op nationale en internationale innovators en zorgaanbieders in het algemeen en Zuid-Hollandse innovators en zorgaanbieders in het bijzonder.

Scaleup.healthcare leert de betrokkenen binnen zorgorganisaties en innovators hoe zij technologische toepassingen (e-health) duurzaam kunnen opschalen, implementeren en borgen. We nemen de “wat en waarom” vragen als startpunt en vertalen dit in “hoe dan”. Onze dienstverlening is praktisch en direct toepasbaar. Altijd gericht op het bereiken van een (sub)doel.

Innovators en direct via de samenleving
We ondersteunen innovators met een opschalingsstrategie gericht op de bevolking en/of specifieke groepen.

Innovators via de zorgaanbieders
We ondersteunen innovators met een opschalingsstrategie gericht op zorgaanbieders.

Zorgaanbieders
We helpen zorgaanbieders met een interne opschalingsstrategie per technologische toepassing.

Supported by Studio Etcetera | © scaleup.healthcare 2018


Dick-Jan Zijda is het eerste aanspreekpunt
In mijn werkende leven, heb ik meer dan 14 jaar ervaring in het stimuleren en coördineren van zorginnovatie.
Mijn ambitie: betere zorg met de inzet van technologie.
Dit door de waarde van technologie te adresseren zodat het betekenisvol kan zijn voor zorgaanbieders en de samenleving.
Het moet leiden tot een win/win situatie voor alle direct betrokkenen.

 
 

Ronald de Jongh is de technisch specialist
Ronald heeft veel ervaring in het adviseren van klanten bij het definiëren van oplossingen voor hun technische communicatie-behoeften. Hij is specialist in zowel het adviseren over als het implementeren van oplossingen op telecomgebied. Denk hierbij aan bekabeling, tv-ontvangst, internet en telefonie, en service en onderhoud. Ronald was programmamanager en leidde complexe telecomprojecten op infra- en dienstengebied in goede banen. Hij rekent onder meer zorgaanbieders en woningbouw-corporaties tot zijn klanten.

Supported by Studio Etcetera | © scaleup.healthcare 2018

Opschalingsstrategie
Het formuleren van een opschalingsstrategie die leidt tot succes.

 

Ondersteuning op maat
Praktisch advies, werkmethoden, en bergen aan ervaringen.

 

Sterk netwerk
Maak gebruik van ons ecosysteem en bouw aan uw scale-up vakmanschap.

 

Verrijking van de technologische toepassing
Door aandacht te geven aan de positie in de keten, worden latere problemen in de opschaling voorkomen. Dit wordt gedaan in een co-creatiesessie met de belangrijkste gebruikers (o.a. eindgebruikers, zorgaanbieders, gemeenten).

Supported by Studio Etcetera | © scaleup.healthcare 2018

Het daadwerkelijk op grote schaal introduceren van technologische toepassingen binnen organisaties en/of samenleving is complex. Hier onderscheiden we vier fasen in eerst een pilot en daarna de brede implementatie.

Stap 1: voorbereiding
Doel: bepalen van ambitie van de zorgaanbieder en innovator.
Wat we samen doen: we gaan na of je product/dienst marktrijp is of aan welke doelstellingen je nog kan sleutelen. Vinden we uit dat je product nog niet rijp genoeg is, dan helpen we je eerst met strategisch bedrijfsadvies of een marktanalyse. Later kan je weer aansluiten.

Stap 2: inrichten van een pilot
Doel: randvoorwaarden bepalen en inrichten bij zorgaanbieder of samenleving.
Wat we samen doen: in deze fase stellen we een opschalingsstrategie op. Het vertrekpunt is wat gerealiseerd dient te worden binnen een zorgaanbieder(s). We definiëren concrete parameters en kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Ook vindt er een vertaalslag plaats naar wat nodig is vanuit de innovator om bij de zorgaanbieder(s) de gestelde doelen te kunnen realiseren.

Stap 3: uitvoeren van de pilot
Doel: het individu of de organisatie begint de toepassing te gebruiken: het wordt aangeschaft, geïnstalleerd en men doet eerste indrukken en ervaringen op. Daar waar onduidelijkheden zijn, zoekt het individu hulp online, bij bekenden, of bij een helpdesk. Voor organisaties spelen twee belangrijke punten een rol in deze fase: kennis en vaardigheden werknemers organiseren, en technische infrastructuur organiseren.
Wat we samen doen: heel kritisch kijken naar de resultaten van de pilot en dit vertalen naar aanpassingen van de opschalingsstrategie.

Stap 4: naar brede uitrol en uitvoering
Doel: het in detail voorbereiden van brede uitrol in de organisatie.
Wat we samen doen: gedurende 6-8 maanden helpen we je je opschalingstrategie mee uit te voeren. In individuele sessies werken we strategieën en experimenten uit om je KPI’s te realiseren. In groepssessies geven experten workshops rond onderwerpen die je zelf mee helpt bepalen.

Supported by Studio Etcetera | © scaleup.healthcare 2018

Voor innovators en zorgaanbieders
Uitvoeren volledig opschalingstraject € 7.500-12.500
Ook behoort het tot de mogelijkheden om een “stap” in te kopen, dit in overleg.

Let op: de opschalingsstrategie is het resultaat van een co-creatie tussen de innovator en scaleup.healthcare. Aan de opschalingstrategie zijn geen rechten te ontlenen. De opschalingsstrategie wordt niet gedeeld met derden.

Supported by Studio Etcetera | © scaleup.healthcare 2018

Gegevens

Mail:

dzijda@innovasi.nl 

 

Web:

www.innovasi.nl

 

Tel:

06 1936 3342

 

Adres:

Leeuwendaallaan 83, 2281GL te Rijswijk

Contactformulier